Samlingsplatsen för assyriska ungdomar

Assyriska Ungdomsförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Förbundet arbetar för att stärka de assyriska ungdomarnas identitet. Förbundet har som mål att:


* Bevara det assyriska språket, 
* Värna om den assyriska kulturen 
* Integrera de assyriska ungdomarna i det svenska samhället. 

För att konkretisera och uppnå målen anordnar förbundet veckoslutskurser, läger och seminarier för barn och ungdomar som är anslutna till förbundet. Genom dessa evenemang får ungdomarna tillfälle att stifta bekantskap med andra ungdomar under roliga former. Förbundet förenar på så sätt engagemang, nöjen och en personlig utveckling. En viktig ståndpunkt för AUF är att ta en aktiv roll i vidmakthållandet av värderingar som syftar till att demokrati- och jämställdhetsidealen verkligen vinner förankring och efterlevs. För AUF är det viktigt att främja demokrati och jämlikhet mellan könen både inom förbundet och i samhället i stort.

Visa mer

Styrelsen

Historia

Struktur

Styrdokument

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF)

Besöksadress

Hantverksvägen 2, 1 tr 

151 65 Södertälje

Postadress

Box 38 
151 21 Södertälje 

073-634 85 09

kansli[@]assyriskaungdomsforbundet.se

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle